ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาระน่ารู้ก่อนเลือกตั้ง 2562
 
     
              สาระน่ารู้ก่อนเลือกตั้ง 2562

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แนะประชาชนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Smart Vote” เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 2562 โดย กกต ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น สาระน่ารู้การเลือกตั้ง การคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในรูปแบบวิดีโอ เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ตลอดจน การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง รวมถึงสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการแจ้งเบาะแสการทุจริตผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ แอปพลิเคชันSmart Vote ยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันSmart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Andriod 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต.1444