ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.62 ถึงวันที่ 4 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพบรรยากาศ "การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"
 
     
วันที่ 2 เมษายน 2562
เลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งตามคณะที่นิสิตสังกัด