ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : โอกาสดีมีงานทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
                 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : โอกาสดีมีงานทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มาให้โอวาทกับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 9 รูป และการละหมาดฮายัตของนิสิตมุสลิม นิสิตร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม ร่วมปฏิญาณตน ร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย เพลงคำสัญญา และรับฟังบรรยายพิเศษ จากทีมวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง "การวางแผนการเงินหลังเรียนจบ" ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตที่กำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานมากยิ่งขึ้น