ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม TSU JOB FAIR 2019
 
     
            เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรม TSU JOB FAIR 2019 โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับสถานประกอบการจากหน่วยงานต่างๆ เปิดพิธีกิจกรรมTSU JOB FAIR 2019 ซึ่งภายในมีการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ และภายในกิจกรรมมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ (เครื่องสำอาง อาหารคาวหวาน) และการสาธิตฝึกอาชีพอิสระ เช่น ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดนัทน้ำตาล ไอศกรีม ถั่วทอดแผ่น ปั้นสิบ ถั่วโอวันติน เค้กกล้วยหอมนิ่ง และน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งได้สมัครงานเพื่อโอกาสในการทำงานในอนาคต และการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง