ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาและทำงานบริการสังคม
 
     
                    วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำโดยนายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตฯ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตร่วมกับคณะจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาและทำงานบริการสังคม (ร่วมกันทำความสะอาดคูระบายน้ำหอพักปาริชาต 1 และหอพักปาริชาต 2) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา