ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
     
                      เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำโดยอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรและสภานิสิต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มสภานิสิต การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย