ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำลังใจจากผู้บริหาร
 
     
               เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2562 อาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวัน  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  พร้อมด้วยนายมัฆวัต  วิไลลักษณ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  อวยพรและให้กำลังใจทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกโชนภาคใต้) ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน  2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา