ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกโซนภาคใต้)
 
     
                วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วย ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาและนายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ชมการแข่งขันฟุตบอลและให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงสนามแข่งขันกับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกโซนภาคใต้) ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา