ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิต
 
     
            อาจารย์ ดร.กิติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ให้กำลังใจบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กับภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและภารกิจบริการอนามัย ซึ่งสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา