ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมของกลุ่มองค์กรนิสิตในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ