ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560