ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปันโลหิต ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 60 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     
                    ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ร่วมกับภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการปันโลหิต ครั้งที่    5  ระหว่างวันที่   3 - 4 พฤษภาคม 60  ณ  หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา