ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปราศัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา