ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคสมทบ
 
     
             เริ่มวันแรก กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคสมทบ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐