ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคปกติ
 
     
                 กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคปกติ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐