ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี กับ Mister & Miss University 2017 และ Miss Beauty Queen University 2017 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา