ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด "กีฬาปาริชาตเกมส์ 2017 : เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ "
 
     
              เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาประเพณี ฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ "ปาริชาตเกมส์ 2017 : เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบัน