ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด
 
     
             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีเปิดกีฬาปาริชาตเกมส์  2017 ภายใต้แนวคิด  50  ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบัน