ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
     
              #ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ชื่อโครการชมนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเทียบชั่วโมงกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-กิจกรรม EQ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (4 ชม.) 
-กิจกรรมคิดเก่งจำดี (4 ชม.)
-กิจกรรมบูรณาการ 1 (6 ชม.) 
-กิจกรรมบูรณาการ 5 (4 ชม.)
(หากนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 1-2 วัน เทียบได้ 1 กิจกรรม และนิสิตที่เข้าร่วม 3 วัน สามารถเทียบได้ 2 กิจกรรม)
-นิสิตต้องถ่ายรูปการเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดใบรายงานผลการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระบบหลักสูตรฯ
-นิสิตสามารถส่งใบงานได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 ธ.ค. 60 เท่านั้น ณ.ห้องหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ในเวลาทำการ 
**********************