ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
 
     
              มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะเปิดรับ สิ่งของช่วยเหลือ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป มีจุดรับบริจาคหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 


***********