ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
     
                  องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะ  และคณะกรรมการประสานนิสิตหอพัก  ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งรับบริจาคเงิน  สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง      ณ  บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ตั้งแต่เวลา   08.00 - 18.00 น.