ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากรและนิสิต เพื่อเตรียมสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมเทา - งาม สัมพันธ์ครั้งที่ 21
 
     
                 วันที่ 5 ม.ค.61 นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดประชุมบุคลากรและนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเครือข่ายเทา - งามในการลงสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมเทา - งาม สัมพันธ์ครั้งที่ 21