ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้ 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง