ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร
 
     
                   ภารกิจกิจกรรมนิสิต กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำนิสิตเข้าร่วมทำการแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม