ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมชวนน้องทำดี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 
     
           เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเรวัฒ ชาติโล นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะนิติศาสตร์ และ นางสาวรศนา สโมสร นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากร ในกิจกรรมชวนน้องทำดี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ ๑ ณ โรงเเรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมบรรยาย แรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา ๒. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๓. กิจกรรมทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับวันวาเทนไทน์ และปัญหาทางสังคม ๔. การเดินรณรงค์ของเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น จากผลกระทบของเทศกาลวันวาเลนไทน์ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๙ โรง จำนวน ๙๒ คน