ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.61 ถึงวันที่ 17 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภารกิจราชการทหาร ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำนิสตเข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเทศการตรุษจีน ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง