ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุม IMG - GT ครั้งที่ 20
 
     
           เมื่อวันที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๑  นายมัฆวัต   วิไลลักษณ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุม IMG - GT ครั้งที่ 20