ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.61 ถึงวันที่ 16 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภารกิจ กยศ. ร่วมกับภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต