ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ชวนน้องทำความดี บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 7
 
     
          ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 จังหวัดสงขลา จัดโครงการ ชวนน้องทำความดี บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา