ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกินดีอยู่ดี ตามวิถีใต้ ครั้งที่ 9 "กีฬาพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม "
 
     
            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ภารกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมกินดีอยู่ดี ตามวิถีใต้ ครั้งที่ 9 "กีฬาพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม " โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก ภายในมีกิจกรรมการเปิดซุ้มจำหน่ายสินค้าของแต่ละจังหวัด การฝึกทำอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกินวิบาก ปิดตาตีหม้อ หมวยตับจาก การแข่งขันทางน้ำ หัวใบ้ท้ายบอด พายโคม หมวยทะเล และมีการประกวดธิดาเครื่องเครี่อง ทำให้นิสิตได้เรียนรู้กิจกรรมพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดมากขึ้น