ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
 
     
          วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ณ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา