ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตชมรม กยศ. สร้างความสุข สู่ชุมชน"
 
     
          ชมรม กยศ. ทำดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโครงการ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตชมรม กยศ. สร้างความสุข สู่ชุมชน"  วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักสิบ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองธง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง  ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง