ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 
     
                  มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๕ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำ