ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมครอบครัว เยาวชนคนรุ่นใหม่ปลอดภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
     
             ภารกิจราชการทหาร ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการครอบครัว เยาวชนคนรุ่นใหม่ปลอดภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานพร้อมทั้งอ่านศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนิสิต และนักเรียนพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด