ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ประกาศการจัดตัั้งและกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
แผนพัฒนา กลับหน้าหลัก

     แผนกลยุทธ์

    แผนปฏิบัติการประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

         - ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
          - แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑

         - ประเมินแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑

         - ประเมิน HAPPINOMETER กิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

    แผนพัฒนาบุคลากร
         - แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
         - ประเมินแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑