ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
บริการข้อมูลนิสิต
ระบบงานบริการการศึกษา
Facebook : ฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ
Facebook : ศูนย์เพื่อนใจวัยใส แนะแนว ม.ทักษิณ สงขลา
Facebook : กยศ.
Facebook : พัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
Facebook : นักศึกษาวิชาทหาร
Facebook : องค์การนิสิต
Facebook : Tsu Society
Facebook : สภานิสิต
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
 
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ กลับหน้าหลัก

ชมรมซอฟท์บอล
ชมรมตะกร้อ
ชมรมมวย
ชมรมวู้ดบอล
ชมรมแบดมินตัน
ชมรมฟุตบอล
ชมรมวอลเลย์บอล
ชมรมดาบไทยและดาบสากล
ชมรมเปตอง