ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  มหาวิทยาลัยทักษิณ (เพลงถวายชัยจอมราชัน)

หน้าที่ :