มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง กฎ กติกา และข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมเป็นกำลังใจและโหวตให้น้องหยกด้วยนะคร้าบ.. *477*01#
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับการประกวด Mister & Miss University 2016 และ Miss Beauty Queen University 2016 ผลการประกวด Miss = น้องมิ้ว ศึกษาศาสตร์ Mister = น้องสกาย นิติศาสตร์ ภาคสมทบ Miss Beauty Queen = ก๊อต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต ม.ทักษิณ ที่สามารถคว้า 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
ขอแสดงความยินดี โครงการสร้างสรรค์คนดีของแผ่น "มาลัยสยาม"รางวัลสำหรับคนดีของแผ่นดิน ในปี 2560
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ ศิริไพศาล.ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาที่สุรนารีเกมส์ครั้งที่44 ซึ่งในครั้งนักกีฬามวยไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง ประเภทหญิง ที่ได้รับเหรียญทองแดง
ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองแดงของทีมนักกีฬาตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสุรนารีเกมส์ ครั้งที่44
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ ที่ได้รับเหรียญเงิน เหรียญแรกของทัพนักกีฬามหาลัยทักษิณ
ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการรับชุดครุยปริญญา และสถานที่รับชุดครุย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4
สำรวจนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ สามารถมาแจ้งข้อมูลและกรอกรายละเอียดได้ที่ ภารกิจทุนการศึกษา (ใต้หอพักปาริชาต ๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น
แบบฟอร์มการขอใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประกาศด่วน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เส้นทางในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :