มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกันสุขภาพนิสิต
ประกันอุบัติเหตุนิสิต
การจำหน่ายเครื่องแบบและเครื่องหมายนิสิต
ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญชวนบุคลากรตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้จ้า TSU JOB FAIR 2019
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ ๙ พฤษาคม ๒๕๖๒
ขอเชิญ ผู้สมัครงาน และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมงาน TSU JOB FAIR 2019
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตวิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัตของผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งหยุดเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา
ติดตามข่าว สารการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
ศูนย์รับข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ
การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ (สมัครได้ 1 สาขาวิชา - สอบสัมภาษณ์)
กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562” นิสิต คณาจารย์ ม.ทักษิณ โชว์ไอเดียเจ๋งระดับชาติ


หน้าที่ :