มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
นับถอยหลัง การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต
ประกาศฯ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันปราศรัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศฯ เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ติดตาม ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่21 ได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ http://www2.tsu.ac.th/toaw-ngam/
ภารกิจ กยศ. ร่วมกับภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ผลิตของที่ระลึกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป และมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์และมีปัญหาสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนิสิตร่วมออกบู๊ท โปรโมทสินค้าหรือธุรกิจ หรืองานเสริมของตนเอง
กำหนดการ รับ - คืน และรายละเอียด ชุดครุย บัณฑิต / มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
คิดก่อนโพสต์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้ 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง


หน้าที่ :