มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือกเขตภาคใต้
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ประวัติที่มาของ “ดอกดาวเรือง“
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
พบกับถนนกิจกรรม 4 ตุลาคม 2560
รับตรง ม.ทักษิณ
ขอแสดงความเสียใจกับบิดาของนางสาวชไมนุช เขียวทุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชาสัมพันธ์จากบริการอนามัย เกี่ยวกับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง กฎ กติกา และข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมเป็นกำลังใจและโหวตให้น้องหยกด้วยนะคร้าบ.. *477*01#
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับการประกวด Mister & Miss University 2016 และ Miss Beauty Queen University 2016 ผลการประกวด Miss = น้องมิ้ว ศึกษาศาสตร์ Mister = น้องสกาย นิติศาสตร์ ภาคสมทบ Miss Beauty Queen = ก๊อต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต ม.ทักษิณ ที่สามารถคว้า 2 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสุรนารีเกมส์ ครั้งที่ 44
ขอแสดงความยินดี โครงการสร้างสรรค์คนดีของแผ่น "มาลัยสยาม"รางวัลสำหรับคนดีของแผ่นดิน ในปี 2560
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ ศิริไพศาล.ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาที่สุรนารีเกมส์ครั้งที่44 ซึ่งในครั้งนักกีฬามวยไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเหรี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง ประเภทหญิง ที่ได้รับเหรียญทองแดง


หน้าที่ :