มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
บรรยากาศการแสดงดนตรี 11 กันยนยน 2562 ณ หอประชุมเปรมดนตรี
Mister Miss & Miss Beauty Queen University 2019.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Happy Word place & Happy work -Life
บรรยากาศการแถลงข่าวคืนสู่เหย้าและบริจาคโลหิต
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
เดินรณรงค์ปลุกกระแส การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทิดพระเกียรติฯ
กิจกรรมหล่อเทียน
นัดพบแรงงาน
ตำรวจมอบหมวกนิรภัย
กิจกรรมอบรมให้คำปรึกษา
กิจกรรมฐานกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม TSU JOB FAIR 2019
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : โอกาสดีมีงานทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพบรรยากาศ "การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"
ภาพบรรยายกาศ "ปราศรัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต 62"
กิจกรรม Happy work Place สร้างสุขในองค์กร
โครงการกิจการนิสิตสรรค์สร้างนิสิต จิตอาสา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วม งานการแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6


หน้าที่ :