มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
บริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เปิดนิทรรศการ. “ รัชกาลที่ 9“ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กันยายน 2560 ประเมินฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
ขอเชิญร่วมทำความดี ทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ เพื่อร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคปกติ
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ นิสิตภาคสมทบ
กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตจิตอาสา เพื่อนใจวัยใส
กิจกรรมฐานสวัสดิการและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ ๒
กิจกรรมฐานสวัสดิการและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้กับปาริชาต ช่อที่ ๔๙ ประจำปีัการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมปฐมโอวาท ปาริชาต ช่อที่ ๔๙ ให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีัการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้กับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้กับคณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๑ และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ภาคปกติ - ภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ปราศัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมปันโลหิต ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 60 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
การแข่งขัน Open Belgium Pencak Silat Championship 2017 ณ ประเทศเบลเยี่ยม
มอบเงินทุนและเงินช่วยเหลือเนื่องจากประสบอัคคีภัย (ไฟไหมบ้าน)


หน้าที่ :