มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ภาพบรรยากาศ "การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"
ภาพบรรยายกาศ "ปราศรัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต 62"
กิจกรรม Happy work Place สร้างสุขในองค์กร
โครงการกิจการนิสิตสรรค์สร้างนิสิต จิตอาสา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วม งานการแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6
ข่าว-สาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โ
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2562
Happy work Place สร้างสุขในองค์กร
การแข่งขันกีฬาบุคลากร 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา
ผบก.ภ.จว.สงขลาพร้อมกับบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ร่วมพบปะพูดคุย และแจ้งข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เบญจภาคีมหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1
กิจกรรมกีฬาสามปาริชาต (สานสัมพันธ์) ต้านยาเสพติด
กิจกรรมวาดภาพเตรียมงานมัสยิดบ้านม่วงทวน
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 21
ภารกิจหลักสูตรนอกชั้นเรียน จัดกิจกรรม EQดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การแต่งกายนิสิต
ภาพกิจกรรมโครงการ กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน นิสิต-นักศึกษา จิตอาสา สถาบันอุมศึกษากลุ่มภาคใต้
ภาพกิจกรรม กยศ.ชวนน้องทำความดี ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่9
ภาพกิจกรรมพิธีเปิดเครือข่าาย กยศ.สร้างสุขสู่ชุมชน


หน้าที่ :