มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้นิสิตที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เซ็นเอกสารเพื่อขอกู้ยืมเงินฯ
กิจกรรมการสัมมนากลุ่มผู้นำนิสิต
กิจกรรมการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมประชุมการมอบนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมเช็คความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมต้อนรับขวัญนิสิตหอพักปาริชาต 1-3
กิจกรรมพบผู้ปกครองหอพักปาริชาต 1-3
กิจกรรมต้อนรับนิสิตเข้าหอพักปาริชาต 1-3
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยทักษิณ ชนะ มทร.สงขลา 3-1 ได้แชมป์ IMT-GTครั้งที่20 ที่มาเลเซีย
กิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตจิตอาสา "เพือนใจวัยใส" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือเบื้องต้น”
กิจกรรมครอบครัว เยาวชนคนรุ่นใหม่ปลอดภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
งาน "วันนัดพบแรงงาน TSU Job Fair 2018"
กิจกรรม "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตชมรม กยศ. สร้างความสุข สู่ชุมชน"
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมกินดีอยู่ดี ตามวิถีใต้ ครั้งที่ 9 "กีฬาพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม "
การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :