มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน
บริจาคโลหิต
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกโซนภาคใต้)
กำลังใจจากผู้บริหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมทำบุญวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา UMDC
กิจกรรมจิตอาสาและทำงานบริการสังคม
บรรกาศการแสดงCheerleaderกีฬาปาริชาตเกมส์ 2019 : หัวใจแห่งความมุ่งมั่น สานสัมพันธ์ ก่อมิตรภาพ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมเทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 การแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ 2019 : หัวใจแห่งความมุ่งมั่น สานสัมพันธ์ ก่อมิตรภาพ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
สืบสานประเพณีคู่บ้านคู่เมืองชาวใต้ "สารทเดือนสิบ หรือทำบุญเดือนสิบ"
บรรยากาศการแสดงดนตรี 11 กันยนยน 2562 ณ หอประชุมเปรมดนตรี
Mister Miss & Miss Beauty Queen University 2019.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Happy Word place & Happy work -Life
บรรยากาศการแถลงข่าวคืนสู่เหย้าและบริจาคโลหิต
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา


หน้าที่ :