มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม TSU JOB FAIR 2019
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ : โอกาสดีมีงานทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพบรรยากาศ "การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562"
ภาพบรรยายกาศ "ปราศรัยการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต 62"
กิจกรรม Happy work Place สร้างสุขในองค์กร
โครงการกิจการนิสิตสรรค์สร้างนิสิต จิตอาสา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วม งานการแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6
ข่าว-สาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โ
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2562
Happy work Place สร้างสุขในองค์กร
การแข่งขันกีฬาบุคลากร 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา
ผบก.ภ.จว.สงขลาพร้อมกับบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ร่วมพบปะพูดคุย และแจ้งข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เบญจภาคีมหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1
กิจกรรมกีฬาสามปาริชาต (สานสัมพันธ์) ต้านยาเสพติด
กิจกรรมวาดภาพเตรียมงานมัสยิดบ้านม่วงทวน
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 21
ภารกิจหลักสูตรนอกชั้นเรียน จัดกิจกรรม EQดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การแต่งกายนิสิต


หน้าที่ :