มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย อนันต์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแห่หมรับ ณ วัดท้ายยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม 50 ทศวรรษคู่ถิ่นใต้ 1 ตุลาคม 2561
งาน 50 ปี ทางของฉันฝันของเรา
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ... ปี ๒๕๖๑
กยศ.ชวนน้องทำความดีบริจาคโลหิต
กิจกรรม "ปลูกไม้ สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและศิษย์ก่าทีได้รับรางวัลในกิจกรรม"สงขลามหานครแห่งเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561"
กีฬามิตรภาพประเทศไทย-มาเลเชีย ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 61
พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีไหว้ครู 5 ทศวรรษ กตัญญุตา บูชาพระคุณครู
ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมให้นิสิตที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เซ็นเอกสารเพื่อขอกู้ยืมเงินฯ
กิจกรรมการสัมมนากลุ่มผู้นำนิสิต
กิจกรรมการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมประชุมการมอบนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมเช็คความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมต้อนรับขวัญนิสิตหอพักปาริชาต 1-3
กิจกรรมพบผู้ปกครองหอพักปาริชาต 1-3
กิจกรรมต้อนรับนิสิตเข้าหอพักปาริชาต 1-3


หน้าที่ :