มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
งาน "วันนัดพบแรงงาน TSU Job Fair 2018"
กิจกรรม "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตชมรม กยศ. สร้างความสุข สู่ชุมชน"
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมกินดีอยู่ดี ตามวิถีใต้ ครั้งที่ 9 "กีฬาพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม "
การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จับหมายเลขกลุ่มองค์การนิสิต
ภาพกิจกรรมเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
กิจกรรม ชวนน้องทำความดี บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 7
ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
การประชุม IMG - GT ครั้งที่ 20
นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 กพ 61 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ผลิตของที่ระลึกจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป และมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กิจกรรมรู้ภาษาอาเซียน แบ่งเป็น 3 กลุ่มภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน รอบที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอร่วมรณรงค์ คิดก่อนโพสต์
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม
ภารกิจราชการทหาร ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา นำนิสตเข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย ในช่วงเทศการตรุษจีน ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
การประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมชวนน้องทำดี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์" กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร


หน้าที่ :