มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนากิจการนิสิต
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน
เข้าร่วมการประชุมผู้แทนสถาบันและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฯ
ต้อนรับคณะจาก UniMAP Students and Staff (University Malaysai Perlis )
ภาพกีฬาฟุตบอล กีฬาปาริชาตเกมส์ 2018
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาปาริชาตเกมส์ 2018 : สีสันแห่งเกมส์กีฬา ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
"ห้องสมุดพี่เพื่อน้อง"
เครือข่ายความร่วมมือกองทัพเรือ
TSU BRAND AMBASSADOR 2018
สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกโซนภาคใต้
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ รอบคัดเลือกโซนภาคใต้ ระหว่างที่ 11 -16 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
รองอธิการบดีฯ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ
รับฟังโอวาทและรับขวัญกำลังใจจากผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน:การประกันคุณภาพงาน ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 42
เข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กรุณีฉุกเฉิน จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
แนะแนวอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ประชุมและสำรวจค่ายเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22


หน้าที่ :