ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา