ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.60 ถึงวันที่ 4 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา