ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.60 ถึงวันที่ 3 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2อาคาร 7 สงขลา/ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง/ห้องประชุมหน่วยประสานงานกลาง สกอ. กทม.