ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ‘ 61 สืบสานประเพณีไทย ณ หอประชุมปาริชาติ วิทยาเขตสงขลา