ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 16 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย หัวหน้าฝ่านแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561