ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.61 ถึงวันที่ 21 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เมื่อวันที่ 6-8 มีค.61 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และน.ส.รัชนีกร ชูเชิด ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา