ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมยืดเส้นยืนสาย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา