ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 พ.ค.61 ถึงวันที่ 11 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา