ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง