ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายแผนงาน
ประวัติ
 
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ กลับหน้าหลัก