ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร : -
E - mail : wasan@tsu.ac.th

นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
โทร : 7810
E - mail : tennis_00778@hotmail.com


 


 
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri