ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ
กลุ่มภารกิจแผนกายภาพ
กลุ่มภารกิจวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
 
กลุ่มภารกิจแผนงานยุทธศาตร์และการพัฒนา กลับหน้าหลัก


นางสาวจุฑาวรรณ แสงช่วง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการพิเศษ
โทร : 7805
E - mail : j_seang@hotmail.com

นางสาวเบญจวรรณ ขุ้มทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7804
E - mail : bakker_1234@hotmail.com

นางสาวรัชนีกร ชูเชิด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7805
E - mail : shiny540@hotmail.com
Scholar - mail : ratchaneekorn@scholar.tsu.ac.th sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompası penis pompası sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri